Tiefgefroren Weideschaf

 • Position: 302

  Schaf verarbeitungsfleisch 80CL

  N.Z. Meat guide code: 4890
 • Position: 880

  Schaffillet

  N.Z. Meat guide code: 4440
 • Position: 872

  Schafhüfte 4/vp

  N.Z. Meat guide code: 3284
 • Position: 395

  Schafkeule nachenfillet

  N.Z. Meat guide code: 4670
 • Position: 377

  Schafkeule ohne knochen TB

  N.Z. Meat guide code: 4100
 • Position: 927

  Schafkronen 75/35 mm 2/vp

  N.Z. Meat guide code:
 • Position: 839

  Schaflachse

  N.Z. Meat guide code: 4434

Tiefgefroren Weideschaf (geschnitten)

 • Position: 374

  Sheep diced cubes

  N.Z. Meat guide code: